Andersson-Piltz Ungdomshem
-det lilla hemmet med den stora kompetensen

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Länkar
Behandlingen
Huset
Fritiden
Kontakt
Ramavtal
Behandlingshem
Målgruppen är ungdomar med psykosocial, neuropsykiatrisk, relations-, och identitetsproblematik och som har behov av ett litet boende med färre andra. Vår ambition är att ge dessa ungdomar plats och tid att utvecklas i egen takt och efter egen förmåga.


StartsidaBehandlingshemStödboendeLänkar