Vi skall vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Om oss
 
Behandlingen
Huset
Fritiden
Kontakt
Ramavtal
Behandlingshem

Målgruppen är ungdomar med psykosocial, neuropsykiatrisk, relations-, och identitetsproblematik och som har behov av ett litet boende med färre andra. Vår ambition är att ge dessa ungdomar plats och tid att utvecklas i egen takt och efter egen förmåga.


StartsidaBehandlingshemStödboende Om oss