Andersson-Piltz Ungdomshem
-det lilla hemmet med den stora kompetensen

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Länkar
Stödboende
Vi erbjuder stödboende i åldern 16 till 20 år i lägenheter i centrala Göteborg. Vi har även syskonplatser där de kan bo tillsammans. Vi stöttar med tillsyn i vardagen och med matinköp, vardagsrutiner såsom matinköp, tvätt (ADL), sysellsättning och fritidsaktiviteter. Tillstånd utfärdat av IVO.

http://www.ivo.se/tillsyn/detta-ser-ivo/principiella-beslut/bolag-beviljas-tillstand-att-bedriva-stodboende-i-form-av-delad-lagenhet/

Kontakt tas med Placeringsansvarig Jessica Rönnerfors för förfrågan tel. 0709-535979 eller jessica.ronnerfors@positivum.se
StartsidaBehandlingshemStödboendeLänkar