Andersson-Piltz Ungdomshem
-det lilla hemmet med den stora kompetensen

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Länkar
Startsida


Välkommen till
Andersson-Piltz!

Vi är ett familjeföretag som finns i Göteborg och mellan Varberg och Falkenberg i Halland.

Vi erbjuder HVB för pojkar mellan 13 och 21 år en trygg, utvecklande och välstrukturerad vardag. Vi har fyra platser och arbetar intensivt med den mindre gruppen. 

Vi har träningslägenheter för åldern 18 till 23 år.

Vi har stödboende för åldrarna 16 till 20 år för pojkar och flickor i centrala Göteborg.

Vi har ett gott samarbete med grund- och gymnasieskola.

Vi erbjuder psykolog- och psykiatrisk utredning.
StartsidaBehandlingshemStödboendeLänkar