Vi skall vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Om oss
 
Startsida


Välkommen till
Andersson-Piltz!

Vi är ett HVB som finns i Göteborg utanför Frillesås Halland.

Vi erbjuder 6 platser i huvudbyggnaden för pojkar mellan 16 och 21 år, i en trygg, utvecklande och välstrukturerad vardag.

Vi har träningslägenheter för åldern 18 till 23 år och stödboende för åldrarna 16 till 20 år i centrala Göteborg.

På Andersson Piltz arbetar ca 10 medarbetare. För att arbeta med behandlingsarbete på våra HVB-hem krävs minst en tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omvårdnad. Vårt team inkluderar dessutom en legitimerad psykolog.
StartsidaBehandlingshemStödboende